Citat

Från Claphaminstitutets rapport Kränkt för sin tro:

”…anledningen att jag tappade min tro fullständigt under högstadiet var just att jag och hela den kristna tron blev mobbad av såväl elever som lärare…” (man 18 år)

”Det finns alltid i luften när jag säger att jag är kristen och tror på Gud.”
(kvinna 21 år, från invandrarkyrka som menar sig ha mött den kristendomsfientliga attityden både under sin egen gymnasietid och under sin tid som student på lärarhögskolan) 

”…att vara kristen var att jämföra med en intellektuell nedsättning som man givetvis skulle håna, och att på något sätt komma ut som troende fanns inte på kartan för mig.”
(man 18 år)

”Stod helt ärligt inte upp för de värderingar jag hade innerst inne, att säga ifrån när någon agerade illa var att skjuta sig själv i foten, särskilt när man redan var ’den kristna killen’.” (man 18 år)

Ovanstående rör främst behandling från andra elever, nedanstående från lärare:

”Det var lärare, och inte klasskompisar, som kränkte min tro – de som ska ha en undervisning som inte är partisk.” (man 20 år)

”Under lektionstid så var det vardag att läraren skämtade om den kristna världsbilden, följt av ljudliga hånfulla skratt…” (man 18 år)

”Det värsta är när lärarna säger olämpliga saker eftersom det får alla andra att tro att det är okej. Det sker nästan varje gång en lärare ska säga någonting om kristendomen.”  (kvinna 21 år)

”… i religionslektioner ses kristendom som något som fanns förr i tiden och inte är aktuellt just nu.” (kvinna 17 år)

Och angående lärares tystnad inför kränkningar på grund av tro:

”De lyssnade inte efter den typen av kränkningar. Det hände till och med att lärarna var med och drev med de troende.”  (man 18 år)

Och slutligen angående den generella religionsfientliga normen:

”Normen är att man är skum om man tror på något högre än människan och att religiösa människor inte är fria människor utan de tvingas till en massa saker.” (man 20 år)

”Folk säger att man ska respektera varandra, men sen kan dom ändå prata skit om religioner. Normen är typ att man kan prata skit om det.” (kvinna 19 år)

”Normen bygger på att det är helt okej att driva med och underminera religion, och att det inte riktigt är ett problem med elever som kränker troende. Det finns en djupt sittande respektlös attityd gentemot religionen som genomsyrar gemenskapen på ett giftigt sätt, och som på riktigt skadar troende ungdomars självkänsla, självförtroende och andliga utveckling på ett ödesdigert sätt.”
 
(man 18 år)

%d bloggers like this: