Se konferensen

Här är en guide till vad som hände i konferensen med tidkoder för YouTube-klippet:

0:15:30 Inledning

0:22:45 Rapportseminarium

Claphaminstitutet presenterar forskningsrapporten ”Kränkt för sin tro” om kristnas utsatthet i skolan, som kommenteras och diskuteras av en panel bestående av:

1:19:30 Att vara kristen i skolan

Ny Generation berättar om kristna skolgrupper och vilken roll de fyller för att stärka kristna elevers självförtroende.

1:46:45 Den ateistiska normen

Svenska apologetiksällskapet diskuterar hur kristnas utsatthet hänger samman med ateistiska normer i undervisningen. Frågestund följer.

2:20:20 Inför framtiden

Sollentuna Pingst låter unga kristna komma till tals och berättar om planerna för en fysisk konferens 2021.

Våren 2021 kommer förhoppningsvis en fysisk konferens äga rum som följer upp och fördjupar det som behandlades på online-konferensen. Vi ser mycket fram emot det!

%d bloggers like this: